Login klantportaal

Disclaimer

Geen garantie correcte informatie Wij, OVM Partners, besteden veel zorg aan onze website, maar we kunnen de correctheid van de informatie niet garanderen. Wees ervan bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat u daarvan vooraf op de hoogte wordt gebracht. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de website of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.


Website te kopiëren onder voorwaarden

Het exclusieve eigendom ligt bij ons. We geven de bezoeker van deze site toestemming om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden. Dat doen we alleen onder de voorwaarde dat u deze gegevens slechts voor informatieve doeleinden gebruikt. En vermeld altijd de bron als u onze gegevens gebruikt. We sluiten elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden uit.

Wij gaan zeer zorgvuldig met uw gegevens om
Persoonlijke gegevens die u eventueel als klant aan ons verstrekt, nemen we op in onze database. Deze gegevens gebruiken we voor administratieve doeleinden en gepersonaliseerde informatie-en promotiecampagnes voor onze diensten. Natuurlijk heeft u een inzage- , correctie- en verwijderingsrecht.