Login klantportaal

Estate Planning

Laat uw nalatenschap beschrijven zoals u dat wilt

Heeft u inzicht in de wijze waarop uw vermogen na overlijden wordt verdeeld onder uw erfgenamen?

Is uw testament nog volledig up-to-date en sluit het aan bij uw persoonlijke situatie, wensen en vermogenssituatie?

Bent u bekend met de toegevoegde waarde van een levenstestament?

Dit zijn belangrijke vraagstukken waarmee wij u graag helpen. Met Estate Planning gaan wij samen met u in gesprek over uw huidige situatie en toekomstwensen. Dit leggen wij vast in een uitgebreid rapport. Daarbij houden wij rekening met juridische, fiscale en economische aspecten.

Het belang van estate planning

Estate Planning omvat meer dan alleen het opstellen van een testament of een levenstestament. Estate Planning zorgt voor controle en duidelijkheid. Aan de hand van juridische en fiscale oplossingen bepaalt u wie uw bezittingen erft en in welke verhouding. Dit is helder en verkleint de kans op geschillen.

De 5 stappen van Estate Planning

1. Aan de hand van uw Financial Life Planning inventariseren wij uw situatie. Wij kijken naar wat er nu al geregeld is, maar vooral naar wat er nog ontbreekt of beter geregeld kan worden.

2. Tijdens een verdiepingsgesprek lichten wij onze bevindingen toe, geven wij inzicht in risico’s en bieden wij juridische en fiscale maatwerkoplossingen.

3. Wij werken verschillende scenario’s uit, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken uit diverse mogelijkheden.

4. Wij stellen met alle gegevens en uw input een uitgebreid rapport op. Vervolgens staan wij stil bij de vervolgstappen en maken een keuze voor het gewenste notariskantoor.

5. Nadat u akkoord bent, laten wij conceptakten opstellen. Wij controleren de conceptakten op juistheid en correctheid. Na uw goedkeuring worden de aktes ondertekend bij de notaris.

En verder...

Hoe is uw persoonlijk situatie na een aantal jaren? Is uw gezinssamenstelling of vermogenspositie gewijzigd, of heeft er een aanpassing in de wet- en regelgeving plaatsgevonden? In het jaarlijkse updategesprek Financial Life Planning toetsen wij uw testament, levenstestament en/of samenlevingsvorm aan de nieuwe uitgangspunten. Zo blijft alles up-to-date en wordt u volledig ontzorgd.

Neem vrijblijvend contact met ons op om kennis te maken en uw situatie en mogelijkheden te bespreken. Wij staan klaar om u te helpen.

Wat levert Estate Planning op?

Belastingvoordeel

Door de juiste fiscale instrumenten op te nemen in uw Estate Plan kunt u aan erfbelasting besparen. Hierdoor erven uw nabestaanden fiscaal vriendelijker.

Bescherming

Door de juiste fiscale instrumenten op te nemen in uw Estate Plan kunt u aan erfbelasting besparen. Hierdoor erven uw nabestaanden fiscaal vriendelijker.

Medische beslissingen​​

Heeft u kinderen of begunstigden met speciale behoeften? Met de juiste invulling van voogdij en bewindvoering behoudt u de regie. U beschermt en beheert totdat ze hier zelf toe in staat zijn.

Estate planning bij OVM Partners

Met Estate Planning beschrijft u uw nalatenschap zoals u dat wilt. Het gaat niet alleen over het verdelen van bezittingen, maar ook over gemoedsrust, bescherming en zekerheid. Estate Planning is noodzakelijk om uw nalatenschap op de best mogelijke manier vorm te geven.

Interesse in Estate Planning? Dan maken wij graag persoonlijk kennis met u.

Wat onze klanten zeggen