Login klantportaal

Financial Life Planning

Voor een financieel plan dat aansluit bij uw toekomstwensen

Heeft u voor ogen wat u in de toekomst wilt bereiken?

Een leeftijd waarop u met pensioen wilt, plannen voor een tweede huis, investering in de toekomst van uw kinderen. Uit ervaring weten we dat de kans groot is dat uw financiële situatie hier niet precies op is afgestemd.

Wellicht laat u kansen liggen. Of heeft u behoefte aan meer inzicht in uw financiële mogelijkheden. Laten we daarom met elkaar in gesprek gaan. Over een helder financieel plan voor nu en de toekomst. Dat geeft u financieel inzicht en rust!

In 5 stappen een Financial Life Planning

1. U levert de documenten aan, die we nodig hebben om een totaalbeeld te krijgen van uw huidige situatie. Dat maken we graag zo gemakkelijk mogelijk voor u. Bijvoorbeeld door de stukken op te vragen bij uw accountant of persoonlijk assistent.

2. Vooraf bekijken we uw documenten en doen we onze eerste bevindingen. Vervolgens bespreekt u met ons uw financiën en uw toekomstplannen. Zo brengen we gezamenlijk uw financiële situatie in kaart.

3. Wij stellen met alle gegevens en met uw input uit het gesprek uw persoonlijke Financial Life Planning op. Daarbij kijken we ook of alles op juridisch en fiscaal gebied goed geregeld is. We werken verschillende toekomstscenario’s uit. Ook als u eerder stopt met werken, arbeidsongeschikt zou raken of komt te overlijden, een andere woning aankoopt, enzovoort.

4.Samen bespreken we uw Financial Life Planning. Daarbij zoomen we in op de verschillende scenario’s. We geven u advies hoe u het beste uw doelen kunt bereiken.

5. Overweegt u een (andere) vermogensbeheerder, dan kunnen wij u daar ook bij begeleiden. Na dit gesprek weet u precies waar u aan toe bent. En krijgt u financiële rust.

Vervolg: het jaarlijkse updategesprek

Wat is uw financiële situatie na 1 jaar? Bent u al een stap dichterbij de doelen die we gezamenlijk stelden? Misschien is uw situatie veranderd: verhuizing, scheiding. Of uw toekomstwensen: eerder stoppen met werken, grotere toekomstplannen. Hiervoor plannen we ieder jaar het updategesprek.

Laten we de papieren rompslomp zoveel mogelijk beperken. Onze digitale kluis voor uw documenten is daarvoor een handig middel. Ook met onze persoonlijke aandacht en uitstekende bereikbaarheid maken we het u zo gemakkelijk mogelijk. Zo ontzorgen wij u.

Neem vrijblijvend contact met ons op om kennis te maken en uw situatie en mogelijkheden te bespreken. Wij staan klaar om u te helpen.

Alle documenten en uw Financial Life Planning digitaal bij de hand

Zowel uw financiële documenten als uw Financial Life Planning vindt u terug in uw persoonlijke digitale omgeving: ‘Mijn Kluis’. Denkt u bijvoorbeeld aan de jaarcijfers van uw BV’s, uw IB-aangifte, uw polissen en hypotheekstukken. Zo heeft u alles bij elkaar op één plek en altijd bij de hand.

Nieuwsberichten Financial Life Planning

wijzigingen in belastingheffing box 3

De impact van de wijzigingen in belastingheffing box 3

Er komt steeds meer duidelijkheid rondom de wijzigingen in belastingheffing box 3. Uiteindelijk wordt er met de nieuwe vermogensbelasting in box 3 gewerkt naar een stelsel waarin de ‘werkelijke rendementen’ worden belast. Maar hoe is de situatie nu. In deze blog een beknopte weergave, waarbij staatssecretaris Van Rij inmiddels met nieuwe voorstellen is gekomen.

Lees verder »
Wat onze klanten zeggen