Vermogensbegeleiding

Om de juiste vermogensbeheerder te kiezen

Staat uw geld op dit moment op een spaarrekening niets te doen terwijl negatieve rente en inflatie uw vermogen uithollen? Of belegt u uw vermogen of laat u het beleggen, maar twijfelt u of u er alles uithaalt wat erin zit? Dan is het prettig als u iemand kent, die volledig onafhankelijk is en ruime ervaring heeft met verschillende vermogensbeheerders. Maak daarom vrijblijvend met ons kennis voor onafhankelijke Vermogensbegeleiding!

In 5 stappen naar uw vermogensopbouw

  1. Met Financial Life Planning krijgt u inzicht in uw financiële situatie nu. En u bepaalt realistische wensen en doelen voor de toekomst. Dit zorgt voor financiële rust.

  2. Tijdens een gesprek brengen we uw risicohouding in kaart, die de verhouding bepaalt tussen rendement en risico. We laten verschillende scenario’s zien en tonen aan hoeveel rendement u moet halen om uw doelen te bereiken. Laat het ons ook gerust weten als u niet in bepaalde bedrijven wilt of kunt beleggen. Dan houden we daar rekening mee in onze selectie.

  3. Binnen ons netwerk hebben we een selectie gemaakt van vermogensbeheerders. Allen voldoen aan de eisen die wij stellen aan transparantie, trackrecord, omvang, professionaliteit enzovoort. Met behulp van onze onafhankelijke vergelijkingstool vergelijken we vermogensbeheerders op basis van risico, rendement en kosten. Hiermee maken we een selectie van een aantal vermogensbeheerders, die precies bij u passen.

  4. Maak kennis met de beste vermogensbeheerders en maak een weloverwogen keuze. Tijdens deze toelichtingssessies begeleiden we u en stellen kritische vragen aan de verschillende vermogensbeheerders.
  1. Na afloop maken we een afspraak om uw uiteindelijke keuze te bespreken. Daarna nemen wij het administratieve proces over en organiseren een tekensessie met uw vermogensbeheerders, zodat u daar niets voor hoeft te doen.

Vervolg: het jaarlijkse updategesprek

Wat zijn de resultaten na 1 jaar? Hoeveel toevoegingen en eventuele onttrekkingen aan het vermogen vinden er plaats? Houdt de vermogensbeheerder zich aan de gemaakte afspraken? In het jaarlijkse updategesprek maken we de koppeling met Financial Life Planning en we monitoren de resultaten van de vermogensbeheerder op basis van risico, rendement en kosten.

Als u bij meer vermogensbeheerders belegt, maken we een helder overzicht van de diverse portefeuilles. Zo maken we het overall risico inzichtelijk. De vermogensbeheerders spreken wij maandelijks over hoe zij omgaan met veranderende omstandigheden op financiële markten.

Neem vrijblijvend contact met ons op om eens kennis te maken voor meer financieel inzicht.

De voordelen op een rij

Gelooft u in actief of juist passief vermogensbeheer? Speelt duurzaamheid een rol? Gelden er beperkingen waar u wel of niet in kunt beleggen? Op basis van uw antwoorden kunnen we gericht een aantal vermogensbeheerders vragen een voorstel uit te brengen. We organiseren een toelichtingssessie waarbij de vermogensbeheerder de kans krijgt het voorstel toe te lichten. Tijdens deze sessie is er alle ruimte voor uw en onze vragen. Hierdoor wordt het een diepgaande, informatieve sessie in plaats van een verkoopgesprek.

Wat doen we niet?

Wij zijn 100% onafhankelijk en geven alleen advies. Dat betekent dat we geen vermogensbeheerder zijn, maar dat we u begeleiden om juiste keuzes te maken. Wat we doen is onze expertise en ons netwerk met u delen, zodat u een weloverwogen keuze maakt wie er wel of niet uw vermogen mag beheren. Wij verdienen zelf niets aan de vermogensbeheerder, zodat we volledige onafhankelijkheid garanderen. Tegelijkertijd geeft een vermogensbeheerder u veelal korting, omdat wij niet alleen in het eerste jaar, maar ook in de jaren daarna veel werk uit handen nemen.

Duurzaam beleggen

Heeft u wensen voor duurzaam beleggen? Of wilt u bepaalde bedrijfstakken uitsluiten? Wilt u naast een financieel rendement ook een maatschappelijk rendement realiseren? Hierover denken wij graag met u mee. We kennen de vermogensbeheerders die vertrouwd zijn met duurzaam beleggen.

Wat onze klanten zeggen