Login klantportaal

De impact van de wijzigingen in belastingheffing box 3

Er komt steeds meer duidelijkheid rondom de wijzigingen in belastingheffing box 3. Uiteindelijk wordt er met de nieuwe vermogensbelasting in box 3 gewerkt naar een stelsel waarin de ‘werkelijke rendementen’ worden belast. Maar hoe is de situatie nu. In deze blog een beknopte weergave, waarbij staatssecretaris Van Rij inmiddels met nieuwe voorstellen is gekomen.

Inkomen uit vermogen in box 3 rechtvaardiger belasten

Vanaf 2027 komt er een nieuw stelsel voor box 3 waarin het werkelijke rendement op vermogen wordt belast. Voor de tussenliggende jaren werkt het kabinet met overbruggingswetgeving. De tijdelijke wetgeving gaat uit van de werkelijke verdeling van spaargeld, beleggingen en schulden. Daarbij gebruikt de Belastingdienst rendementspercentages die dichtbij de echte percentages voor sparen, beleggen of lenen liggen.

Beter kijken wat iedereen persoonlijk heeft aan spaargeld of beleggingen

Het kabinet kijkt tijdens de overbruggingsperiode naar de echte verdeling van spaargeld en beleggingen. Daarbij gebruikt het rendementspercentages die gebaseerd zijn op de actuele percentages voor sparen of beleggen. De actuele spaarrente is bijvoorbeeld veel lager dan het rendement op beleggingen. Deze percentages worden per jaar voor iedereen bepaald.

Tot en met 2020 ging de belasting in box 3 uit van een vaste vermogensmix. Met vaste delen voor sparen en beleggen afhankelijk van de hoogte van het vermogen. Dit was voor iedereen hetzelfde, ook wanneer iemand alleen spaargeld had. Door dit systeem betaalden mensen met spaargeld (met laag rendement) te veel belasting. Beleggers (met hoog rendement) betaalden juist te weinig.

Tot en met 2026 belasting berekenen op vermogen dat iemand echt heeft

Om tot de belasting in box 3 te komen wordt er een nieuwe berekening gemaakt. Hiervoor moeten eerst een aantal waardes worden bepaald. Dit zijn:

  • de grondslag. Dit is de waarde van alle bezittingen, min de aftrekbare schuld en het heffingsvrije vermogen van € 50.650 voor 2022 (€ 101.300 bij een fiscale partner). 
  • het rendementspercentage: het berekende rendement op spaargeld en beleggingen min een vast rentepercentage op schulden gedeeld door het totale vermogen x 100%. Het percentage wat overblijft is het rendementspercentage.

Voor deze berekening wordt de grondslag vermenigvuldigd met het rendementspercentage. Het bedrag dat hier uitkomt is het inkomen uit vermogen, waarover 31% belasting betaald moet worden. Dit tarief voor box 3 wordt jaarlijks met 1% verhoogd naar 34% in 2025. Het heffingsvrij vermogen wordt dan ongeveer € 57.000. 

Verschil tussen rechtsherstel en overbruggingswetgeving

De Hoge Raad heeft eind vorig jaar de systematiek van de vaste verdeling tussen spaargeld en beleggingen en de vastgelegde rendementen daarover als oneerlijk veroordeeld. Ongeveer 60.000 mensen hebben bezwaar gemaakt tegen de heffing in box 3. Het kabinet herstelt de berekende belasting over 2017 tot en met 2020 voor iedereen die bezwaar heeft gemaakt en voor iedereen in de jaren 2021 en 2022.

Er is wel een belangrijk verschil tussen het rechtsherstel en de overbruggingswetgeving. Bij het rechtsherstel (de jaren tot en met 2022) wordt de nieuwe berekening vergeleken met de berekening uit het oude stelsel. De berekening die het gunstigst is voor de belastingplichtige wordt toegepast. Belastingplichtigen die met de oude berekening meer belasting hadden betaald dan met de nieuwe berekening, krijgen dat deel terug. Belastingplichtigen voor wie de oude berekening gunstiger is, hoeven tot en met 2022 niet bij te betalen. 

De overbruggingswetgeving past de nieuwe berekening voor iedereen direct toe in de belastingaangifte. Soms moeten mensen meer belasting betalen dan onder het oude stelsel het geval was. Het gaat dan vooral om mensen met meer beleggingen, niet om mensen met alleen spaargeld.

Wat betekenen de wijzigingen in belastingheffing box 3 voor u?

De uitgangspunten voor het berekenen van belasting op vermogen zijn gewijzigd en zullen waarschijnlijk nog verder aangepast en verfijnd worden. Dat vereist een zorgvuldige aanpak voor de keuze hoe uw vermogen te alloceren. Blijft u sparen, of zijn obligaties of aandelen juist interessant voor u. En, wat te doen met uw onroerend goed in box 3?

Met Financial Life Planning van OVM Partners krijgt u onafhankelijk inzicht in de uitwerking van de nieuwe regels zoals die nu van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie. 

Mocht u interesse hebben in Financial Life Planning van OVM Partners dan maak ik graag persoonlijke kennis. U kunt mij bellen of een e-mailbericht sturen.

Picture of Sander Obbink

Sander Obbink

Partner

Deel dit bericht

Andere interessante berichten

kosten op rendement

Eén procentje meer of minder rendement? Wat maakt het nu eigenlijk uit?

De factoren risico, rendement en kosten helpen bij het maken van een afgewogen en verantwoorde keuze voor een vermogensbeheerder. Een vermogensbeheerder die kan aantonen dat ze een juiste balans hebben tussen risico, rendement en kosten, is een betere keuze dan een beheerder die zich meer richt op één van deze factoren ten koste van de andere.

Lees verder »
Wat onze klanten zeggen